Myndigheten för Arbetsmiljökunskap

En hälsosam arbetsplatsmiljö är av stor vikt för oss alla. Tillsammans med AHA Produktion och Myndigheten för arbetsmiljö(Mynak), tog vi fram denna animerade film som berättar om det viktiga arbete som Mynak utför, att sprida kunskap till högre instanser om vikten av en hälsosam arbetsmiljö.

Andre projekt …

Sugen på mer?
Hör av dig!